Din personliga redovisningsbyrå


Din personliga redovisningsbyrå


Bokföring & rapportering


Att sköta den löpande bokföringen är tidskrävande och det gäller att hålla reda på att man följer lagar och förordningar.  Det blir ett stressmoment mindre att veta att du får tillförlitliga rapporter som beslutsunderlag när du planerar din verksamhet.

 • Löpande bokföring, avstämningar
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Fakturering
 • Lagerbokföring
 • Upprättandet av delårsrapporter
 • Löpande periodiseringar
 • Löpande avskrivningar

Bokslut


Vi avslutar året som gick så att du får de tillförlitliga och överskådliga rapporter som du ska visa upp för exempelvis banktjänstemän, revisorer, ägare, och styrelse.

 • Vi sköter kommunikation med revisor
 • Årsavstämning
 • Bokslutstransaktioner
 • Bokslutsdispositioner
 • Upprättande av månads-, kvartals och årsbokslut
 • Upprättande av årsredovisningar
 • Vi kan även hjälpa till med förberedelser för bolagsstämmor
 • Vi säkerställer att alla dokument som rör bolaget finns digitalt och i god ordning

Deklaration


Deklarationer till Skatteverket av alla slag måste skickas in och betalas i tid. Det kan bli kostsamt att komma in försent eller med felaktiga uppgifter.
 • Momsdeklaration
 • Inkomstdeklaration företag
 • Hjälp med upprättandet av arbetsgivaravgifter

Särskilda kunskaper


De deklarationer som listats nedan är för företag som idkar handel med alkoholhaltiga drycker. Import och exportförsäljning både inom Sverige, till EU land samt tredje land.

 • Deklarationer specifikt för hantering av export och import av alkoholhaltiga produkter
 • Periodiska sammanställningar (vid försäljning till EU land)
 • Alkoholskattedeklarationer
 • Pantburksdeklarationer
 • Förpackningsdeklarationer Fti för detta REPA
 • Glasåtervinningsdeklarationer
 • Framtagning av försäljningsstatistik till Folkhälsomyndigheten
 • EAD/EMCS samt tulldokumenthantering
 • Logistik (inom Sverige, till och från EU och tredje land)
 • SCB Intrastatrapporter (IDEP) in och utförsel av varor
 • Beräkning av garantibelopp för transportsäkerheter, lagerhållning etc.
 • Destruktionshantering med Skatteverket

Och utöver det även:

 • Vi kan även vara behjälpliga vid framtagning av statistik såsom kundstatistik, betalningsstatistik etc.
 • Ad-hoc uppgifter såsom ta fram underlag till myndigheter, banker, producenter och kunder (ex uträkning av garantibelopp för lager eller transportsäkerhet)
 • Budgetarbete (resultat och likviditet)

Har du en fråga?

Tveka inte att kontakta oss på mail eller ring oss på 070 – 957 11 38

© Lindelöws Ekonomibyrå AB

Webbdesign av Mike Adenberg

Stockholm, Sweden

Shopping Basket