Din personliga redovisningsbyrå


Din personliga redovisningsbyrå


Bokföring & rapportering


Att sköta den löpande bokföringen är tidskrävande och det gäller att hålla reda på att man följer lagar och förordningar.  Det blir ett stressmoment mindre att veta att du får tillförlitliga rapporter som beslutsunderlag när du planerar din verksamhet.

Bokslut


Vi avslutar året som gick så att du får de tillförlitliga och överskådliga rapporter som du ska visa upp för exempelvis banktjänstemän, revisorer, ägare, och styrelse.

Deklaration


Deklarationer till Skatteverket av alla slag måste skickas in och betalas i tid. Det kan bli kostsamt att komma in försent eller med felaktiga uppgifter.

Särskilda kunskaper


De deklarationer som listats nedan är för företag som idkar handel med alkoholhaltiga drycker. Import och exportförsäljning både inom Sverige, till EU land samt tredje land.

Och utöver det även:

Har du en fråga?

Tveka inte att kontakta oss på mail eller ring oss på 070 – 957 11 38

© Lindelöws Ekonomibyrå AB

Webbdesign av Mike Adenberg

Stockholm, Sweden

Shopping Basket